Magleby Spejderne

Kontakt

Adresse: 

Ourevej 13

5932 Humble

Kontonummer 2041 - 8274402327

Magleby Spejderne SL 2017

Magleby Spejderne

Magleby Spejderne  er en spejdergruppe for både piger og drenge, som hører under Det Danske Spejderkorps, De Blå Spejdere. Vores hytte og lejrplads er beliggende i Tryggelev på Sydlangeland.

Vi er aldersopdelt i følgende afdelinger:

Mejser 6 - 8 år

Svaler 8 - 10 år

Ugler 10 - 12 år

Falke 12 - 16 åt

Klanen 16 - 24 år

Magleby Spejderne blev oprettet i 1967 som ren pigespejdertrop, Magleby Trop, under Det Danske Pigespejderkorps (De Blå Pigespejdere) på den gamle Magleby Skole, hvor også Keldsnor Trop under Det Danske Spejderkorps (de gule drengespejdere) havde lokale. Keldsnor Trop nedlægges dog engang i 1971, og Magleby Trop fortsætter efter sammenlægningen af Det Danske Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps til det nuværende Det Danske Spejderkorps, som ren Pigetrop indtil starten af 1975, hvor der oprettes en Ulveflok og en selvstændig Trop kun for drenge. Spejderarbejdet forbliver dog kun kønsadskilt i kort tid, da Troppen bliver for både piger og drenge, hos Uglerne kommer drengene dog først med i august måned 1978. 

I starten holdt vi til på den gamle Magleby Skole, den nuværende Magleby Fri- & Efterskole. I 1978 flyttede vi officielt til Herregården Broløkke, som blev vores tilholdssted indtil 2005, da det blev solgt. Herefter flyttede vi til den nedlagte skole i Tryggelev, som siden da har været vores mødested.